Historie

První zmínka o založení fotbalového oddílu a prvního hřiště v Polkovicích
sahá do počátků padesátých let, kdy bylo vybudováno malé hřiště v prostorách dnešní Mateřské školy.
V roce 1957 se parta místních fotbalistů pustila do výstavby velkého fotbalového hřiště, které slouží místní kopané
dodnes. Z této generace fotbalistů jmenujme brankáře Čadu Aloise později Šmehlíka Stanislava, Hájka Aloise, Bohumila a Josefa,
dále Gybase Františka, Vaňka Oldřicha, Nováka Vítězslava, Navrátila Květoslava nebo Drmolu Jaroslava.

V šedesátých letech se na hřišti začalo s výstavbou šaten, které slouží _,. po drobných úpravách hráčům i v současnosti.

Největším úspěchem místní kopané byl bezesporu postup v sedmdesátých letech pod vedením trenéra
pana Křepelky Josefa - a to z okresní soutěže do okresního přeboru mužů Okresního fotbalového svazu Přerov.
Pod tento úspěch se podepsali takový hráči jako Nagi-brankář oddílu, Milčák, Machálek, Škabal, Dvořák,
Křepelka Kazimír, Dobiáš Zdeněk, Mrázek Karel, Krchňák Stanislav, bratři Vladislav, Josef, Stanislav a František Navrátilovi, později pak bratři Lasovští Miroslav a Petr.
Bohužel okresní přebor se v Polkovicích kopal pouze dvě sezóny.
Poté se sestoupilo zpět do okresní soutěže, která se zde hrála až do roku 2004, kdy se oddíl přehlásil
do čtvrté třídy soutěže okresu Prostějov.

Abychom neopomenuli také naši mládež, musíme uvést, že po delší pauze se do Polkovic vrátil také žákovský fotbal
a to zásluhou pana Michala Pospíšila, který přihlásil v roce 2000 žákovské mužstvo do přeboru okresu Prostějov.
Mládež v naší vesnici vydržela hrát mistrovskou soutěž až do soutěžního ročníku 2006-2007, kdy se bohužel rozpadla z důvodu nedostatečného počtu juniorských fotbalistů.

Od nového soutěžního ročníku 2007-2008 nastala ještě jedna změna a to stěhování klubu zpět do soutěže na přerovsko
V současné době má tedy fotbal v Polkovicích jen jedno mužstvo mužů, které startuje v okresní soutěži OFS Přerov.